روزی که فرنگی ها از ما تقلید میکردند

ساخت وبلاگ
چکیده : _________✿✿✿✿_________✿✿✿✿________✿&#... با عنوان : روزی که فرنگی ها از ما تقلید میکردند بخوانید :

_________✿✿✿✿
_________✿✿✿✿
________✿✿✿✿
_______✿✿✿✿
______✿✿✿✿
______✿✿✿✿
_______✿✿✿✿
________✿✿✿✿
_________✿✿✿✿
__________✿✿✿✿
__________✿✿✿✿
_________✿✿✿✿
________✿✿✿✿
_______✿✿✿✿
______✿✿✿✿
______✿✿✿✿
_______✿✿✿✿
________✿✿✿✿
_________✿✿✿✿
_________✿✿✿✿
_________✿✿✿✿
________✿✿✿✿
_______✿✿✿✿
______✿✿✿✿
______✿✿✿✿
_______✿✿✿✿
________✿✿✿✿
_________✿✿✿✿
__________✿✿✿✿
__________✿✿✿✿
_________✿✿✿✿
________✿✿✿✿
_______✿✿✿✿
______✿✿✿✿
______✿✿✿✿
_______✿✿✿✿
________✿✿✿✿
_________✿✿✿✿
_________✿✿✿✿
_________✿✿✿✿
________✿✿✿✿
_______✿✿✿✿
______✿✿✿✿
______✿✿✿✿
_______✿✿✿✿
________✿✿✿✿
_________✿✿✿✿
__________✿✿✿✿
__________✿✿✿✿
_________✿✿✿✿
________✿✿✿✿
_______✿✿✿✿
______✿✿✿✿
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you

(●̮̮̃•̃)
/█
.Π.

کپی نکن!

.......................................♥
......................................♥
.....................................♥
...................................♥
.................................♥
..............................♥
...........................♥
.........................♥
......................♥
..................♥
.............♥
.........♥
......♥
....♥
......♥......................♥...♥
..........♥.............♥............♥
..............♥.....♥...................♥
...................♥.....................♥
................♥......♥..............♥
..............♥.............♥....♥
.............♥
...........♥
..........♥
.........♥
.........♥
..........♥
..............♥
...................♥
..........................♥
..............................♥
.................................♥
.................................♥
..............................♥
.........................♥
......................♥
..................♥
.............♥
.........♥
......♥
....♥

.......................................♥
......................................♥
.....................................♥
...................................♥
.................................♥
..............................♥
...........................♥
.........................♥
......................♥
..................♥
.............♥
.........♥
......♥
....♥
......♥......................♥...♥
..........♥.............♥............♥
..............♥.....♥...................♥
...................♥.....................♥
................♥......♥..............♥
..............♥.............♥....♥
.............♥
...........♥
..........♥
.........♥
.........♥
..........♥
..............♥
...................♥
..........................♥
..............................♥
.................................♥
.................................♥
..............................♥
.........................♥
......................♥
..................♥
.............♥
.........♥
......♥
....♥

و اما درباره خودم

.
.
.
.

به نام خداهستم،
ازبچگی بزرگ شدم،
توبیمارستان به دنیااومدم،
چندسال سن دارم،
بابام مرد بود،
تودوران کودکیم بچه بودم،
بارفیقام دوست شده بودم،
یه داداش دارم که برادرمه
به دوست داشتن علاقه دارم،
بعضی شب ها که می خوابم خواب می بینم،
و توخونمون زندگی می کنم.

(ایکبیری هم خودتی!)

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 28 تير 1397 ساعت: 17:01